977-01-4011176, 4421607
  info@crystalsecurities.com
  NEPSE Login          DEMAT Login          Crystal Login
Office Hours: Sun - Thurs 10:00 am to 5:00 pm
Fri 10:00 am to 4:00 pm
Trading Hours: Sun - Thurs 11:00 am to 3:00 pm
Logo धितोपत्र दलाल नं: ५०
"नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट अनुमतीपत्र प्राप्त"

--१००   

सम्पुर्ण ग्राहक महानुभावहरु,

श्री सि डि एस एण्ड क्लियरिङ्ग लिबाट प्राप्त पत्र मिति २०७६/०३/३१ अनुसार मिति २०७६/०४/०१ देखि विक्री गरिएको शेयरमा लाभ गणना गर्दा लागु गर्नू पर्ने नयाँ नियम अनुसार यस कम्पनी मार्फत शेयर विक्री गर्ने ग्राहकहरुले आफुले खरिद गरेको शेयरको भारित औसत मूल्य गणना गरि T+2 भित्र यस कम्पनीमा उपलब्ध गराई दिनुहुन अनुरोध गर्दछौ । 

https://www.cdsc.com.np/Home/news

https://www.crystalsecurities.com